Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN
Với mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt vươn ra tầm thế giới, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH

  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.
  • Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.
  • Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Nhân:  Xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.
  • Trí: Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm.
  • Tín: Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
  • Tâm:  Đặt chữ Tâm làm nền tảng. Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức. Lấy khách hàng làm trung tâm.
  • Tốc: Đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”. Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh”